Massimo Nava,  “Angela Merkel – La donna che ha cambiato la storia”
Massimo Nava, “Angela Merkel – La donna che ha cambiato la storia”